Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Vũ Ninh - Kiến Xương - Thái Bình
 • Bùi Thị Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 4 tuổi
  • Điện thoại:
   0368.498.964
 • Phạm Thị Mơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0944.807.899
 • Lại Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0981679840
 • Nguyễn Thị Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0366.582.668
 • Bùi Thị Cam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0385.570.260
 • Nguyễn Thị Thách
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0394.942.181
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nghỉ hưu

 • Lại Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0369.583.795
  • Giới thiệu sơ bộ:

   giáo viên