Năm học 2021- 2022 trường có 21 nhóm lớp với hơn 600 học sinh. Hiện nay trường có tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 44 đồng chí. Trong đó có 3 cán bộ quản lý, 1 nhân viên kế toán, 2 tổ chuyên môn Mẫu giáo và Nhà trẻ, giáo viên  được biên chế nhà nước, 36 giáo viên là viên chức, 4 giáo viên hợp đồng chưa đước đóng BHXH. 100% số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có trình độ chuẩn và trên chuẩn. Trong đó trên chuẩn có 40/44 = 90,1%, còn lại 4 đồng chí đang theo học để có trình độ trên chuẩn. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, năng động, sáng tạo, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí giáo viên đạt thành tích cao trong các kỳ hội giảng hội thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh, cấp Huyện, đạt các danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh, CSTĐCS, giáo viên giỏi Tỉnh, giỏi Huyện...