Năm học 2017- 2018 trường có 24 nhóm lớp với 654 học sinh. Hiện nay trường có tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 40 đồng chí. Trong đó có 2 cán bộ quản lý, 1 nhân viên kế toán, 4 giáo viên khối trưởng được biên chế nhà nước, 26 giáo viên hợp đồng đóng BHXH, 7 giáo viên hợp đồng chưa đước đóng BHXH. 100% số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có trình độ chuẩn và trên chuẩn. Trong đó trên chuẩn có 31/40 = 77.5%, còn lại 9 đồng chí đang theo học để có trình độ trên chuẩn. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, năng động, sáng tạo, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí giáo viên đạt thành tích cao trong các kỳ hội giảng hội thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh, cấp Huyện, đạt các danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh, CSTĐCS, giáo viên giỏi Tỉnh, giỏi Huyện...