Trường Mầm non Vũ ninh tổ chức và quản lý phù hợp với quy định chung của ngành, với các nguồn lực và điều kiện cơ sở vật chất của trường, có kế hoạch và các biện pháp thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục. Từ 1/05/1995 sau khi sáp nhập từ nhà trẻ và Mẫu giáo thành Trường Mầm non Vũ Ninh hoạt động theo loại hình bán công lập. Đến 1/6/2011 chuyển sang Công lập.

      Trong quá trình hoạt động, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường còn từng bước hoàn thiện về cơ cấu tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và yêu cầu sự phát triển chung của ngành.

     Trường có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, phù hợp với nguồn lực và cơ sở vật chất của trường, đồng thời đúng quy định của sở GD&ĐT, của UBND huyện Kiến xương. Chức năng của các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn và cá nhân cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường đều được thể chế hóa bằng văn bản và được triển khai nghiêm túc có hiệu quả. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của nhà trường hàng năm gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ của ngành GD&ĐT, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của Kiến Xương.