“Hội thảo Tập huấn trực tuyến Chuyên đề Trường mầm non phối hợp với cha mẹ trẻ nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ”