Hình ảnh thực hiện đo thân nhiệt vào sáng 4/5/2021